Duyệt theo:
CSDL SÁCH
.jpg

Hoa Dú Dẻ: Tiểu thuyết (Quà tặng mẹ)

Tác giả: Nguyễn Phước Hương Giang

"Bạn đã từng ngửi mùi thơm của loài hoa Dú Dẻ bao giờ chưa? Hãy đến một chợ quê, tìm một mệ già, trên trẹt hàng của mệ có thể là những bông hoa Dú Dẻ. Những cánh hoa mang ánh vàng sắc xanh, mềm mại, thoang thoảng hương..."

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Thống kê máy tính = Computational statistics

Tác giả: Nguyễn Đức Thuần, Đoàn Văn Thắng

Giới thiệu về ngôn ngữ R, thống kê học. Trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị, tóm tắt dữ liệu, xác suất, biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất, ước lượng. Kiểm định giả thuyết thống kê, hồi quy và tương quan, phân tích phương sai.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Đà Nẵng - Dấu ấn văn hóa

Tác giả: Huỳnh Yên Trầm My, Văn Thành Lê, Trương Vũ Quỳnh

Đà Nẵng trên hành trình văn hóa. Tổng quan về dấu ấn văn hóa Đà Nẵng. Văn hóa Đà Nẵng trong tâm thức hội nhập. Bảo tồn và phát huy văn hóa Đà Nẵng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

Trắc địa xây dựng

Tác giả: TS. Vũ Thặng

Gồm hai phần: Phần Trắc địa đại cương trình bày các kiến thức cơ bản về trắc địa. Phần Trắc địa công trình giới thiệu công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát và xây dựng công trình.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu đặc biệt

Nhóm Tác giả: GS. TS. Ngô Thế Phong, PGS. TS. Lý Trần Cường, ThS. Đinh Chính Đạo, PGS. TS. Phan Quang Minh

Giới thiệu các khái niệm chung. Mái vỏ trụ. Mái vỏ cong hai chiều có mặt bằng chữ nhật. Mái vỏ tròn xoay. Bể chứa chất lỏng. Binke và silô. Tường chắn đất bằng bê tông cốt thép.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5