Duyệt theo:
CSDL SÁCH

An introduction to management science: Quantitative approaches to decision making: 12th edition

Nhóm Tác giả: David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

Gain a sound conceptual understanding of the role that management science plays in the decision-making process with the latest edition of the book that has defined today's management science course.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Management science modeling

Tác giả: S. Christian Albright, Wayne L. Winston

With real examples and problems drawn from finance, marketing, and operations research, you will easily come to see how management science applies to your chosen profession and how you can use it on the job. The authors emphasize modeling over algebraic formulations and memorization of particular models. The essentials resource website, whose access is available with every new book, includes links to the following add-ins: the Palisade Decision Tools Suite (@RISK, StatTools, PrecisionTree, TopRank, RISKOptimizer, NeuralTools, and Evolver); and SolverTable, which allows you to do sensitivity analysis.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học = Technical process of settlement monitoring of civil and industrial building by geometrical levelling

Nhóm Tác giả: Tiêu chuẩn Quốc gia

Giới thiệu tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 9360:2012) về quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học bao gồm: quy định chung, thiết kế phương án đo độ lún công trình, mốc chuẩn và mốc đo lún, xác lập cấp đo, thiết kế sơ đồ đo, chu kì đo, đo độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế = Heat protection for residential buildings - Design guide: Xuất bản lần 1

Nhóm Tác giả: Tiêu chuẩn Quốc gia

Trình bày yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế hệ thống chống nóng cho các loại nhà ở khi xây mới hoặc cải tạo: Chống nóng, che nắng, thông gió, cây xanh, mặt nước...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.JPG

Hợp đồng dịch vụ mẫu giữa khách hàng và nhà tư vấn: Sửa đổi lần thứ 4

Nhóm Tác giả: Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn (FIDIC)

Giới thiệu mẫu hợp đồng của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn để thoả thuận trong cung cấp dịch vụ cho dự án xây dựng với đầy đủ các điều khoản và lưu ý khi chuẩn bị các phụ lục kèm theo.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1