Duyệt theo:
CSDL SÁCH
.jpg

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn Dinh Quảng Nam

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu

Giới thiệu danh mục địa bạ các huyện Duy Xuyên, huyện Hà Đông, huyện Lễ Dương thuộc tỉnh Quảng Nam và thống kê diện tích sở hữu ruộng đất các phủ, huyện, tổng, làng toàn tỉnh còn địa bạ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Quang Viên (ch.b.), Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang

Trình bày một số kiến thức cơ bản về kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng, nhà nhịp lớn và nhà cao tầng.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Phan Bội Châu (1867 - 1940) nhà yêu nước - Nhà văn hoá lớn: Tái bản có sửa chữa và bổ sung

Tác giả: PGS.TS. Chương Thâu

Trình bày sơ lược về cuộc đời của nhà danh nhân yêu nước - nhà văn hoá lớn của dân tộc, Phan Bội Châu (1867 - 1940). Giới thiệu tư tưởng lớn và một số tác phẩm văn thơ nổi tiếng của nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Tuổi trẻ Sài Gòn mậu thân 1968: Tái bản lần thứ 2

Nhóm Tác giả: Phạm Chánh Trực, Trương Mỹ lệ, Lê Mỹ Lệ, ...[et.al]

Gồm những bài viết về phong trào đấu tranh đô thị, những hình thức hoạt động vũ trang tuyên truyền, vũ trang biệt động... của tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Từ điển lịch sử và văn hóa Malaixia

Nhóm Tác giả: GS.TS. Đức Ninh, ThS. Dương Văn Huy, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Huy Hồng

Cung cấp thông tin có chọn lọc về các sự kiện, các triều đại của lịch sử Malaysia và các lĩnh vực khác nhau của văn hóa Malaysia để giúp bạn đọc tra cứu, tham khảo về lịch sử, văn hóa của quốc gia này.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2