Đăng nhập
  TÌM KIẾM  
Tìm kiếm nhanh       Tìm kiếm nâng cao
  SÁCH THEO CHUYÊN NGÀNH
  Khoa Công Nghệ Thông Tin  
  Khoa Đào Tạo Quốc Tế  
  Khoa Điện tử - Viễn Thông  
  Khoa Điều dưỡng  
  Khoa Du Lịch  
  Khoa Dược  
  Khoa Học Tự Nhiên  
  Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn  
  Khoa Kế Toán  
  Khoa Kiến Trúc  
  Khoa Lý Luận Chính Trị  
  Khoa Môi Trường  
  Khoa Ngoại Ngữ  
  Khoa Quản Trị Kinh Doanh  
  Khoa Xây Dựng  
  Khoa Y  
  DANH MỤC BÁO TẠP CHÍ
  THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ
  LIÊN KẾT
 
 
  TIN TỨC THƯ VIỆN
* Thư cảm ơn Quỹ Châu Á (26/06/2014)
* Khai trương trang Thư viện số DTU (12/05/2014)
* Thông tin học bổng (12/05/2014)
* Quy định v/v nộp khóa luận tốt nghiệp (10/05/2014)
* Phát hành Go Stork (số 4/2014) (07/05/2014)
* Ngày Sách Việt Nam 21- 4 (02/05/2014)
 
  - Lượt truy cập Website: 9142296  
  - Lượt truy cập Sách điện tử: 563250  
 
DANH MỤC SÁCH : KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Introduction to Geographic Information Systems, with CD (7th ed)
Tác giả: Kang-tsung Chang
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
1. Introduction; 2. Coordinate systems; 3. Vector data model; 4. Raster data model; 5. Gis data acquisition; 6. Geometric transformation; 7. Spatial data accurate and quality; 8. Attribute data management; 9. Data display and cartography; 10. Data exploration; …
xem tiếp
 
Making Spatial Decisions Using GIS: A Workbook, with DVD (2nd ed)
Tác giả: Kathryn Keranen, Robert Kolvoord
Nhà xuất bản: ESRI Press
1. Hazardous emergency decisions; 2. Demographic decisions; 3. Law enforcement decisions; 4. Hurrican damage decisions; 5. Urban planning decisions.
xem tiếp
 
Mastering ArcGIS, with CD (6th ed)
Tác giả: Maribeth Price
Nhà xuất bản: McGraw-Hill
1. Gis data; 2. Mapping gis data; 3. Presenting gis data; 4. Attribute data; 5. Queries; 6. Spatial joins; 7. Map overlay and geoprocessing; 8. Raster analysis; 9. Network analysis; 10. Geocoding; 11. Coordinate systems; 12, Basic editing; 13. Editing and topology; 14. Geodatabases; 15. Metadata.
xem tiếp
 
Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling
Tác giả: David Arctur , Michael Zeiler
Nhà xuất bản: ESRI Press
1. Geodatabase design; 2. Streams and river networks; 3. Census units and boundaries; 4. Addresses and locations; 5. Parcels and the cadastre; 6. Surveying federal  lands; 7. Using raster data; 8. Cartography and the base map; 9. Building geodatabases.
xem tiếp
 
The ESRI Guide to GIS Analysis Volume 1: Geographic Patterns & Relationships
Tác giả: Andy Mitchell
Nhà xuất bản: ESRI Press
1. Introduction gis analysis; 2. Mapping where things are; 3. Mapping the most and least; 4. Mapping density; 5. Finding what’s inside; 6. Finding what’s nearby; 7. Mapping change.
xem tiếp
 
A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems (2nd ed)
Tác giả: Tasha Wade, Shelly Sommer
Nhà xuất bản: ESRI Press
This dictionary contains more than 1,600 terms covering the entire lexicon of geographic information systems. Terms have been selected from GIS operations such as analysis, data management, and geocomputation; from rapidly evolving uses of GIS for modeling, GIScience, and Web-based GIS; and the GIS foundation fields of cartography, spatial statistics, computer science, surveying, geodesy, and remote sensing.
xem tiếp
 
Making Spatial Decisions Using GIS and Remote Sensing: A Workbook (with CD)
Tác giả: Kathryn Keranen, Robert Kolvoord
Nhà xuất bản: ESRI Press
Module 1. Enhangcing images; Module 2. Composite images; Module 3. Spectral signatues; Module 4. Land cover; Module 5. Unsupervised classification; Module 6. Supervised classification; Module 7. Classification accuracy; Module 8. Urban change; Module 9. Water; Module 10. Normalized difference vegetation index.
xem tiếp
 
Esri ArcGIS Desktop Associate: Certification Study Guide (with CD)
Tác giả: Miriam Schmidts
Nhà xuất bản: ESRI Press
1. Understanding ArcGIS products and extensions; 2. Working with geographic data storage formats; 3. Using the geodatabase; 4. Managing geographic data; 5. Coordinate systems; 6. Evaluating data; 7. Associating tables; 8. Georeferencing and spatial adjustment; 9. Geocoding; 10. Creating feature geometry; …
xem tiếp
 
Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design
Tác giả: Michael Zeiler
Nhà xuất bản: ESRI Press

1. Object modeling and geodatabases; 2. How maps inform; 3. Gis data representations; 4. The structure of geographic data; 5. Smart features; 6. The shape of features; 7. Managing work flow with versions; 8. Linear modeling with networks; 9. Cell-based modeling with rasters; 10. Surface modeling with tins; 11. Finding locations; 12. Geodatabase design guide.

xem tiếp
 
ArcGIS 9: Building a Geodatabase

Nhà xuất bản: ESRI Press
1. Introduction; 2. Creating new items in a geodatabase; 3. Importing data; 4. Topology; 5. Subtypes and attribute domains; 6. Defining relationship classes; 7. Geometric networks; 8. Managing annotation; 9. Dimensioning; 10. Working with a versioned geodatabase; 11. Disconnected editing; 12. Building a raster geodatabase.
xem tiếp
 
Trang  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>  >| 
 
SÁCH THEO CHỦ DỀ
 
Đảng cộng sản --Tuyên ngôn  
Dictionary of psychology  
English-- Technology  
3D Studio  
3D Studio MAX  
3D Total.com (Firm)  
AACR2  
Aberration  
Abolitionists--United State--Biography  
Academy Awards  
  xem tất cả  
Giới thiệu  
Chuyên mục hỏi đáp  
Đăng ký  
© Bản quyền thuộc Đại học Duy Tân
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.