Duyệt theo:
CSDL SÁCH
.jpg

Trường Sa biển đảo yêu thương

Nhóm Tác giả: Lê Thành Nghị, Cao Duy Thảo, Nguyễn Thị Như Trang... [etc]

Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu viết về tình cảm, suy nghĩ của những người con từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Hoàng Sa - Trường Sa trong ta

Tác giả: Chi, Phan

Tập hợp bài viết, ghi chép của tác giả viết về con người, cuộc sống sinh hoạt, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân dân huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3

Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam

Nhóm Tác giả: Triều Hải Quỳnh, Trần Đình Thiên, Ngọc Hiền

Tiềm năng biển Việt Nam và những định hướng chiến lược cơ bản để xây dựng và phát triển; Về chiến lược kinh tế biển của Việt Nam; Kinh tế biển Việt Nam : thực trạng và thách thức- kết hợp phát triển kinh tế biển với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh.......; Công nghiệp hóa và kinh tế biển nhìn từ hạt muối- Khu kinh tế biển cần chất hơn lượng...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3

Hỏi đáp về biển đảo Việt Nam

Tác giả: Sông Lam, Thái Quỳnh (Tuyển chọn)

Giới thiệu vị trí, vai trò của biển Đông. Đặc điểm vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền về biển đảo.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3

Những người giữ niềm tin cho biển

Tác giả: Sông Lam, Thái Quỳnh (Tuyển chọn)

Tập hợp 51 bài viết là những khung bật cảm xúc của những người con nơi đất liền lần đầu đặt chân lên đảo, cảm nhận cuộc sống vất vả của những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời không mõi mệt. Như: hình ảnh thầy giáo trẻ tính nguyện cõng chữ ra trường sa, niềm hạnh phúc trên đảo nhỏ, mầm xanh trong cát nóng, tuổi trẻ lập thân lập nghiệp trên đảo xa, biển đảo luôn là một phần máu thịt, mái ấm nơi đảo xa, người mẹ hiền ở Trường sa.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3